Курс по Енергийна Ефективност

eventspro.bgKURS-PO-ENERG-85655bee5fe8a1d7f3da20353635f3990de0253e

Курсът ще се проведе в три етапа – теоретичен, практически и изпити. Първият етап (теоретичен) ще е с продължителност 5 дни и ще се проведе в гр. София. Вторият етап (практически) ще е с продължителност 3 дни и ще се изразява в демонстрация и придобиване на опит за измерване и изчисляване на енергийна консумация на…

The post Курс по Енергийна Ефективност appeared first on EventsPRO.bg.