CCNA 1: Introduction to Networks

eventspro.bgccna1-v6-359x-95792f3403395417d68edbe0f612b4d184dc9268

Курсът прави въведение в архитектурата, структурата, функциите, компонентите и моделите на интернет и други компютърни мрежи. Освен тях, в него се представят и принципите и структурата на IP адресацията и основите на концепциите, преносната среда и начина на работа на Ethernet мрежите. До края на курса, студентите ще могат да изграждат прости локални мрежи (LAN),…

The post CCNA 1: Introduction to Networks appeared first on EventsPRO.bg.