Дистанционен курс „100 дни на Мениджъра“

eventspro.bg100-dni-na-Me-d000e2cc2b6eb0cbed51e4e0aca20a325aaf2595

Дистанционен курс „100 дни на Мениджъра“ ще ви предостави изключителната възможност да почерпите от практическия опит на д-р Явор Янкулов, преподавател и професионалист в сферата на управлението и екипната работа. За 100 дни ще тренирате своите лидерски качества, умението да управлявате ефективно своите екипи и да постигате бизнес целите си. Второто и надградено издание на Дистанционен…

The post Дистанционен курс „100 дни на Мениджъра“ appeared first on EventsPRO.bg.