Фестивал на мажоретния танц „С танц и красота да направим по-добър света“, Левски

fest-bg.commajoretkiLEVSK-cec4f61e1ff60004beb5d32535ffa591111e7b33

Мажоретният фестивал – празникът  на красотата, грацията и съвършенството, се провежда под патронажа на кмета на общината  и се организира  от  Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни в гр.Левски под надслов  «С танц и красота да направим по – добър света». Фестивалът има за цел да популяризира и съдейства за развитие на извънкласни и извънучилищни дейности  за  превенция на рисковото поведение .

Възникнал в  резултат от постиженията на мажоретния състав на гр.Левски, с ръководители Валя Маркова  и Соня Дунева и подкрепата на Община Левски, фестивалът, който се провежда за седма поредна година  няма конкурсен характер.

По традиция празнично дефиле и концертна програма ще радват жителите на град Левски на 2 юни от 10.00ч.

Материалът Фестивал на мажоретния танц „С танц и красота да направим по-добър света“, Левски е публикуван за пръв път на Fest-bg.com.