фолклорен фестивал на хумористичната народна песен „Хуморът в народното ни творчество“

fest-bg.com13-600x400-b0a-2165754759131cd09f68e58414466725a5b7ee55

Материалът фолклорен фестивал на хумористичната народна песен „Хуморът в народното ни творчество“ е публикуван за пръв път на Fest-bg.com.