Курс „ТРЗ и личен състав“

eventspro.bgtrz-3-359x216-058c735484dd6cdab090c1f8d2df1bb39ae07c5e

Курсът по ТРЗ и личен състав запознава с нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата в т.ч. назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати, както и документите които се представят в НАП във връзка с изплащане на заплати. Разглежда основни правила и принципи при социалното, здравното…

The post Курс „ТРЗ и личен състав“ appeared first on EventsPRO.bg.