Обучение по зелена икономика

eventspro.bgObuchenie-po--d6d7ebd8fe2772fb3d6ccf2cd547189619fdd910

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ? Ще научите какво представлява кръговата икономика. Актуални тенденции в областта на ресурсната ефективност, управлението на отпадъците и как да приложите наученото на практика, във Вашата община или компания. С КАКВО ОБУЧЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗНО ЗА ВАС? Ще получите безплатен достъп до образователна он-лайн платформа с богата актуална информация и обучителен видео…

The post Обучение по зелена икономика appeared first on EventsPRO.bg.