Обучителен семинар по проекта ECLI-BG

eventspro.bg26165696_1955-f2cbe6181425039efe282052d9d275f8e56b75cb

Във връзка с изпълнение на проекта ECLI-BG на от месец септември до месец октомври ще се проведат обучителни семинари, които имат за цел да запознаят участниците със стандарта ECLI и неговото значение за осигуряването на достъп до съдебна практика на държавите-членки на ЕС по трансгранични казуси, както и с някои от най-значимите трансгранични правни информационни услуги….

The post Обучителен семинар по проекта ECLI-BG appeared first on EventsPRO.bg.