Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “ Разработване на маркетингова стратегия и Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги”, Обособена позиция 2 – Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги – 1 бр.

0

Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

“ Разработване на маркетингова стратегия и Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги”, Обособена позиция 2 –  Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги – 1 бр., финансирана в рамките на проект на Клъстер „Фестивалите в България“ ООД с договор са безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.009-0030-C01.

TD_Published

Материалът Процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: “ Разработване на маркетингова стратегия и Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги”, Обособена позиция 2 – Изследване на таргетираните пазари и консултантски услуги – 1 бр. е публикуван за пръв път на Fest-bg.com.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here