WATER TECH EXPO

March 6, 2019

March 8, 2019

10:00 am To 6:00 pm

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР-СОФИЯ Адрес: 1784 София, бул. Цариградско шосе 147

Website

are you going to attend WATER TECH EXPO?
Yes, I am  No one is attending yet.

Event Description

Акцент на изданието през 2019 г. ще бъде индустриалното използване на водите.

Българският воден сектор от години е изправен пред множество предизвикателства за своята модернизация. Изключителните предимства за финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020″ и въвеждането на иновативни технологии са ключови за напредъка в сектора. WATER TECH EXPO е мястото за срещи на български и чуждестранни специалисти, участващи в различни индустриални и инфраструктурни проекти във водния бранш на страната.

С паралелното провеждане на изложението и 11-ата международна конференция Булаква на актуални теми, засягащи развитието на водния сектор и привличащи многобройни представители на обществени, държавни и общински институции, организаторите информират бизнеса за възможностите за изграждане на интегрирана водна инфраструктура и модернизиране на системите за икономично потребление на водните ресурси.

WATER TECH EXPO генерира интерес от страна на фирмите за управление на водоснабдяването и водопреработката, проектанти, строителни компании, фирми от индустриалните производства, агро и хранителни бизнеси, дистрибутори, научноизследователски институти и университети, фирми за производство на енергия, регулаторни органи, публични агенции и публична администрация.

Organizers

Visited 3 times, 1 Visit today